Інститут екологічної 

економіки і менеджменту

НЛТУ України

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ                                                                                                            

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Typography: Typography - Понеділок, 11 квітня 2011, 08:53
User Modules: Latest Users Module - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Scenery: Ormiston Pound - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Scenery: Blue Mountain Rain Forest - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Plugins: Content - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Navigation Modules: Breadcrumbs Module - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Components: News Feeds - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Utility Modules: Wrapper Module - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Growers: Wonderful Watermelon - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Animals: Wobbegone - Субота, 01 січня 2011, 00:00
  • навчання

     Навчання за спеціальністю "Облік і аудит"

  • наука та робота

     Науковий пошук для бухгалтера, аналітика, аудитора

  • дозвілля

     Цікаве дозвілля студентів 

Історія кафедри обліку і аудиту

Кафедра обліку і аудиту розпочала своє функціонування згідно з Наказом ректора УкрДЛТУ від 25 лютого 1993 р. №64 як кафедра бухгалтерського обліку, аудиту і фінансів. Відтоді на кафедрі проводиться підготовка висококваліфікованих фахівців спеціальності «Облік і аудит» (з 2016 р. — «Облік і оподаткування»), забезпечуючи компетентнісний підхід і використання активних методів організації еколого-орієнтованого навчального процесу.

Ініціатором створення та першим завідувачем кафедри став к.е.н. доцент Должанський Микола Іванович. Будучи висококваліфікованим теоретиком і практиком з бухгалтерського обліку і аудиту, він зумів зосередити на кафедрі кращих фахівців, які мали науково-педагогічний та практичний досвід у царині бухгалтерського обліку та фінансів: к.е.н. доц. Дикий С. С., к.е.н. Лебедевич С. І., к.е.н. ст. викл. Падус В. І., викладачі Майор О. В., Греділь Л. І., Дяченко Л. І., Бондаренко О. В., Холощак О. Г. та ст. лаборант Кулинич І. І. Тоді на кафедрі викладали такі дисципліни: «Теорія бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік», «Теорія аналізу господарської діяльності», «Аналіз господарської діяльності», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Контроль та ревізія», «Фінансування та кредитування капітальних вкладень», «Статистика», «Ціноутворення», «Розміщення продуктивних сил та економічне районування», «Товарні та фондові біржі», «Інвестиційна діяльність», «Банківська справа», «АРМ бухгалтера», «Контролінг», «Аудит», «Податки», «Кон’юнктура ринку та цінові відносини», «Основи підприємницької діяльності», «Діловодство та ділова кореспонденція».

Активно в цей час співпрацював з кафедрою д.е.н. проф. Мних Є. В., який викладав дисципліни «Теорія економічного аналізу» та «Економічний аналіз».

Особовий склад кафедри мобільно освоював нові навчальні курси, введені міністерськими програмами для спеціальності «Облік і аудит». У процесі поступального розвитку кафедри початковий склад розширювався, підвищувався кваліфікаційний склад. Кандидатські дисертації захистили Греділь Л. І. та Майор О. В.

Після реорганізації структурних підрозділів економічного факультету УкрДЛТУ було створено кафедру обліку, аудиту та маркетингу, яку очолив д.е.н. проф. Римар Микола Васильович. У цей період кафедра стала однією з найбільших кафедр в університеті, щорічно випускала близько 200 фахівців спеціальності «Облік і аудит», які забезпечували у т.ч. потреби всіх підприємств лісового сектору економіки України.

Під керівництвом проф. Римара М. В. здобули науковий ступінь кандидатів економічних наук понад 25 осіб, серед них: Савчук О. Я., Воляник Г. М., Клим Н. М., Шутка С. Є., Ватаманюк У. З., Дворянин В. М., Ільницька-Гикавчук Г. Я., Рибак Я. Т., Ривак З. М., Дулин І. С., Пилипенко С. М.

У 2003/2004 н.р. кафедру очолював к.е.н. доц. Сабадош Василь Іванович.

З 2004 до червня 2009 р. завідувачем кафедри обліку та аудиту був к.е.н. доц. Огородник Мирон Михайлович. На кафедрі було створено спеціалізований комп’ютерний клас, забезпечений новітніми технічними засобами навчання та ліцензійними обліковими програмами. Було запроваджено вивчення нових обліково-аналітичних дисциплін, які дали змогу підвищити якість освіти випускників кафедри. У цей період к.е.н. доц. Лебедевич Світлана Іванівна здобула науковий ступінь доктора економічних наук та продовжила роботу щодо наукових досліджень екологізації обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісового сектору економіки України.

З червня 2009 по листопад 2011 р. кафедру очолював д.е.н. проф. Кульчицький Богдан Володимирович. У цей період кафедра розширила аудиторний фонд і самостійно оформила простору сучасну аудиторію (а.415).

З листопада 2011 по грудень 2015 р. кафедру знову очолював к.е.н. доц. Огородник Мирон Михайлович. Велика увага була приділена ергономічному забезпеченню роботи викладачів та студентів. Науково-педагогічні працівники кафедри стали активно працювати над екологізацією навчальних курсів.

З січня 2016 р. кафедру очолює д.е.н. проф. Гарасим Петро Миколайович. Під його керівництвом кафедра взяла курс на оновлення та розроблення методичного забезпечення спеціальності «Облік і оподаткування». Зараз на кафедрі працюють: д.е.н. проф. Гарасим П. М., д.е.н. проф. Лебедевич С. І., к.е.н. доц. Бондаренко О. В., к.е.н. доц. Воляник Г.М.., к.е.н. доц. Говда Г. А, к.е.н. доц. Клим Н. М., к.е.н. доц. Колінько Н. І., к.е.н. доц. Коломієць Т. В., к.е.н. доц. Мандрик В. О., к.е.н. доц. Новак У. П., к.е.н. доц. Новосельська Л. І., к.е.н. доц. Огородник М. М., к.е.н. доц. Шутка С. Є., к.е.н. ас. Грицак О. С., ас. Падюка М. В., ас. Хомик Х. Р.

Викладачі кафедри активно мотивують студентів до творчої наукової роботи. На кафедрі активно діє наукове товариство. Студенти нашої кафедри беруть участь і займають призові місця на студентських конференціях та олімпіадах. Дипломні роботи студентів є екологічно орієнтованими та мають практичну цінність. Випускники кафедри успішно працюють на підприємствах (установах) усіх організаційних та правових форм, у банківських та бюджетних установах, контролюючих органах, аудиторських компаніях, на лісогосподарських та деревообробних підприємствах як в Україні, так і за її межами. 

Колектив кафедри тісно співпрацює із газетою «Все про бухгалтерський облік», колективами Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, Обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Галсільліс», а також його дочірніми підприємствами, які є основними базами проходження виробничої і переддипломної практик студентів.

Популярні сайти

Тут Ви можете перейти на популярні сайти для бухгалтера

  

Локальна інформація

Отримайте доступ до взірців документів, які необхідні для студента-бухгалтера

 

Періодичні видання

У бібліотеці кафедри Ви можете ознайомитися з актуальними бухгалтерськими періодичними виданнями.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP