Інститут екологічної 

економіки і менеджменту

НЛТУ України

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ                                                                                                            

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Typography: Typography - Понеділок, 11 квітня 2011, 08:53
User Modules: Latest Users Module - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Scenery: Ormiston Pound - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Scenery: Blue Mountain Rain Forest - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Plugins: Content - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Navigation Modules: Breadcrumbs Module - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Components: News Feeds - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Utility Modules: Wrapper Module - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Growers: Wonderful Watermelon - Субота, 01 січня 2011, 00:00
Animals: Wobbegone - Субота, 01 січня 2011, 00:00
  • навчання

     Навчання за спеціальністю "Облік і аудит"

  • наука та робота

     Науковий пошук для бухгалтера, аналітика, аудитора

  • дозвілля

     Цікаве дозвілля студентів 

Наукова робота на кафедрі обліку і аудиту

  

На початок 2016 року чисельність професорсько-викладацького складу кафедри становить 16 співробітників, з них 2 доктори економічних наук, професори та 12 кандидатів економічних наук, з яких 10 доцентів.

У 2014 році викладачі кафедри працювали над темою “Проблеми екологізації обліку, аналізу і контролю в Україні”, що відповідає пріоритетному напряму “Раціональне природокористування” Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11.07.2001р. № 2623-14.

У червні 2014 року на кафедрі затверджено НДР “Розроблення методології обліку і аудиту екологічних витрат лісогосподарських підприємств” за пріоритетним тематичним напрямом “Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук” (реєстраційний номер 0114U001907).

Загальний обсяг підготовленої науково-технічної продукції працівниками кафедри обліку і аудиту за 2014 рік складає 47 одиниць загальним обсягом 94,51 д.а. (без урахування конспектів лекцій та методичних розробок).

Прізвище, ініціали викладача

Кількість публікацій, всього

доц.Огородник М.М.

153

доц.Бондаренко О.В.

105

доц.Воляник Г.М.

110

ст.викл.Говда Г.А.

32

доц.Клим Н.М.

130

доц.Колінько Н.І.

102

доц.Коломієць Т.В.

65

проф.Лебедевич С.І.

168

ст.викл.Новак У.П.

108

доц.Новосельська Л.І.

 77

доц.Мандрик В.О.

37

ас.Падюка М.В.

33

доц.СамецьС.М.

23

доц.ШуткаС.Є.

75


За 2014 рік працівниками кафедри опубліковано:

3 монографії загальним обсягом 36,3 д.а.;

  • Бондаренко О.В. Організація обліку та аудиту діяльності страхових компаній України: [монографія] / О.В. Бондаренко. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 268 с.
  • Klym N.M., Khomiak R.L,  Khomiak T.R. Theoretical and organizational aspect of internal control in the cost management of the enterprise / Problems of accounting  and analytical support for the management system of an enterprise: [collective monograph] / Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014. – С. 47-58
  • Лебедевич С.І. Обліково-аудиторське забезпечення підприємств лісового господарства для сталого розвитку України: [монографія] /  С.І. Лебедевич, Н.М. Клим, Х.Р. Хомик.­ – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 278 с.

3 навчальних посібники загальним обсягом 50,35 д.а., у т.ч. з грифом МОН - 2 навчальні посібники загальним обсягом 22,9 д.а.:

- Облік і звітність в оподаткуванні: [навч. посіб.] / [Г.М. Воляник, Н.І Колінько, М.М. Огородник, С.Є. Шутка]. ­– Львів: Ліга-Прес, 2014. – 452 с.

- Інформаційні системи і технології в обліку: [навч. посіб.] / [Г.М. Воляник, Н.С. Марушко, Я.А. Гончарук, Д.С. Лозовицький]. – Львів: Магнолія-2006, 2014. – 400 с.

- Клим Н.М. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / Н.М. Клим. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 480 c.

13 статей у фахових виданнях загальним обсягом 3,76 д.а. 

За 2014 рік працівниками кафедри прийнято участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема:

- Шляхи розвитку економіки у контексті євроінтеграційних процесів (Сімферополь, 7-8 лютого 2014 р.);

- Формування інформаційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії (Херсон, 14-15 березня 2014 р.);

- Проблеми сучасної економіки (Донецьк, 11-12 квітня 2014 р.);

- Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації (м. Тернопіль, 17 квітня 2014 р.);

- Актуальні проблеми і сучасні тенденції облікового, аналітичного і фінансового забезпечення підприємств (м. Харків, 26 вересня 2014 р.);

- Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України (м. Львів, 16-17 жовтня 2014 р.);

- Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи (м. Львів, 21-22 жовтня 2014 р.);

- Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємств (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р.);

- Економічні аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи (Хмельницький 24-25 жовтня 2014 р.);

- Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, економічного аналізу і статистики (м. Тернопіль, 5 грудня 2014 р.);

- Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів (м. Ужгород, 5-6 грудня 2014 р.);

- Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах інституціональних змін глобальної економіки (м. Луцьк, 16 грудня 2014 року).

Науково-дослідна робота студентів втілена у навчальний процес у формі читання курсу «Основи наукових досліджень у професійній діяльності» (лектор доцент Новосельська Л.І.). На кафедрі діє студентський науковий гурток, керівництво яким здійснює ст. викл. Новак У.П.

Студентська наукова робота на кафедрі обліку і аудиту у 2014 р. проводилась у таких формах:

- науково-дослідна робота в процесі вивчення навчальних дисциплін;

- при підготовці дипломних та курсових робіт;

- участь у роботі наукових семінарів на кафедрі обліку і аудиту;

- участь в олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, що проводяться на різних рівнях.

Наукові роботи студентів також були представлені і заслухані на таких наукових конференціях:

1. 66-ій науково-технійчній конференції студентів й аспірантів НЛТУ України, студентів коледжів та слухачів МАлої лісової академії, яка відбулася 15-17 квітня 2014 р.;

2. ІХ міжвузівській студентській науково-практичній конференції «Соціально-економічний розвиток і безпека країни: філософія, стратегія, тактика», яка відбулася 20 березня 2014 р. у м. Львів:

3. Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасної економіки», яка відбулася 11-12 квітня 2014 р. у м. Донецьк:

4. Міжнародній студентській науковій конференції «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України", яка відбулася 16-17 жовтня 2014 р. у м.Львів.

 

Популярні сайти

Тут Ви можете перейти на популярні сайти для бухгалтера

  

Локальна інформація

Отримайте доступ до взірців документів, які необхідні для студента-бухгалтера

 

Періодичні видання

У бібліотеці кафедри Ви можете ознайомитися з актуальними бухгалтерськими періодичними виданнями.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP